Ostatní předměty

Informatika - vyučuje p. uč. Svobodová

Pracovní vyučování - vyučuje Malinská

Výtvarná výchova - vyučuje p. uč. Floriánová

Hudební výchova - vyučuje p. uč. Malinská

Tělesná výchova - vyučuje p. uč. Novák