Důležité kontakty

Webové stránky školy

 • www.skola-chrast.net

Ředitelna ZŠ Chrast

 • 469 667 195
 • ředitelka školy  - 608 144 314
 • reditelna@skola-chrast.net

Sborovna ZŠ Chrast

 • 469 667 354

Zástupkyně pro 1. stupeň

Hospodářka ZŠ Chrast

 • hospodarka@skola-chrast.net

Mgr. Kateřina Malinská

 • katerinamalinska@email.cz

Školní jídelna ZŠ Chrast

 • 469 667 344

Školní klub

 • 777 443 936

Školní družina

 • 1.oddělění - p. vychovatelka Leona Tesařová - 723 465 830
 • 2. oddělení - p. vychovatelka Hana Pátková - 777 283 130
 • 3. oddělení - ved. vychovatelka Petra Dušková, DiS. - 777 668 847
 • 4. oddělení - p. vychovatelka Jaroslava Freibergová - 777 335 816
 • 5. oddělení - p. vychovatelka Martina Sedláčkoová - 777 142 037

Pedagogicko-psycologická poradna Chrudim

 • www.ppp-pardubice.cz/kontakty/

Pedagogicko-psycologická poradna Pardubice

Středisko výchovné péče Archa Chrudim